Zmena účelu prechodného pobytu

Zmena účelu prechodného pobytu

Prechodný pobyt sa vždy udeľuje na jeden konkrétny účel a iba výnimočne ste na jeho základe oprávnený vykonávať aj iné činnosti.

Prechodný pobyt môže byť vydaný na nasledovné účely:

  • Podnikanie
  • Zamestnanie
  • Štúdium
  • Osobitná činnosť (umelecká, lektorská, športová, dobrovoľnícka, stáž, liečenie, atď)
  • Zlúčenie rodiny
  • Plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl.

Pokiaľ chcete zmeniť účel pobytu, je nutné žiadať o nový účel a predložiť novú žiadosť s príslušnými dokladmi. Následne po udelení nového účelu prechodného pobytu Vám starí účel zanikne. Obráťte sa nás a my Vám pomôžeme vyriešiť tento komplikovaný proces.