Založenie organizačnej zložky zahraničnej osoby

Založenie organizačnej zložky zahraničnej osoby

Organizačná zložka ako forma podnikania je vhodná najmä pre zahraničné podniky, ktoré plánujú vstup na slovenký trh. Od "s.r.o." sa líši tým, že organizačná zložka nemá formu samostatného právneho subjektu. To znamená, že je majetkovo aj účtovne napojená na materskú spoločnosť. Má formu "pobočky", alebo ľudsky povedané, formu "predĺženej ruky".

Prečo si zvoliť práve túto právnu formu pri vstupe na slovenský trh? Jedným zo zaujímavých dôvodov je, že sa podstatne jednoduchšie zruší, než "s.r.o." Ukončenie podnikania organizačnej zložky je omnoho jednoduchšie, ako ukončenie podnikania "spoločnosti s ručením obmedzeným".

Zabezpečíme Vám kompletné zriadenie alebo zmeny v organizačnej zložke v Slovenskej republike. Naše skúsenosti v tejto oblasti preverili takí klienti, ako jednotka na trhu spomedzi zľavových portálov (Zľavomat), alebo svetový výrobca oplotenia ( Betafence).

Naša služba zahŕňa:

  • vypracovanie zriaďovacej / zmenovej dokumentácie, na požiadanie aj v inom ako slovenskom jazyku
  • poradenstvo a zabezpečenie živnostenských oprávnení
  • vyžiadanie súhlasov príslušného správcu dane
  • zápis na Obchodnom registri
  • registráciu na daň z príjmu a daň z pridanej hodnoty
  • ohlášky / revydanie osvedčení v prípade zmeny sídla alebo názvu

V organizačnej zložke môžete zmeniť nasledovné:

  • sídlo
  • vedúceho
  • predmety podnikania.

Názov, zriaďovateľ a rozsah predmetov podnikania vychádza z údajov materskej spoločnosti. Nie je možné ich modifikovať.