Predaj novozaložených spoločností

Predaj novozaložených spoločností

Chcete čo najskôr podnikať? Tak nestrácajte čas. Kúpte si už založenú spoločnosť. V našej ponuke nájdete novo založené spoločnosti bez histórie a s garanciou pozdĺžnosti.

Spoločnosti sú registrované na daň z príjmu (DIČ) a niektoré aj na daň z pridanej hodnoty (IC DPH). Ready made spoločnosti sú založené našou spoločnosťou výlučne na účel predaja klientom. Sme ich jediným, 100% vlastníkom.

Zabezpečíme kompletný servis pri prepise spoločnosti, vrátane odbornej konzultácie pred predajom. Kupujúcemu poskytneme všetky potrebné informácie o predávanej spoločnosti, t.j. účtovné závierky, potvrdenia o nedoplatkoch z Daňového úradu, Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní.

V našej ponuke máme:

Spoločnosť s.r.o. - neplatca DPH - SR

 • možnosť rozšírenia o akékoľvek predmety podnikania, voľné živnosti sú bezplatne
 • možnosť zmeny sídla, konateľa, spoločníkov, obchodného mena
 • spoločnosť je registrovaná na DIČ
 • nikdy nevykonávala podnikateľskú činnosť
 • má splatené minimálne základné imanie 5.000 EUR, v plnej výške

Spoločnosť s.r.o. - mesačný platca DPH - SR

 • spoločnosti registrované za platcu DPH
 • možnosť rozšírenia o akékoľvek predmety podnikania, voľné živnosti sú bezplatne
 • možnosť zmeny sídla, konateľa, spoločníkov, obchodného mena
 • spoločnosť je registrovaná na DIČ a na IČ DPH
 • má splatené minimálne základné imanie 5.000 EUR, v plnej výške

SE (Európska spol.) - Ready made neplatca DPH - SR

 • európska spoločnosť (SE) je nadnárodná forma podnikania, ktorej najväčšia výhoda je možnoť presunu sídla spoločnosti v rámci EÚ, čo umožňuje podnikateľom daňovú a právnu optimalizáciu
 • možnosť rozšírenia o akékoľvek predmety podnikania, voľné živnosti sú bezplatne, možnosť zmeny sídla, konateľa, spoločníkov, obchodného mena
 • spoločnosť je registrovaná na DIČ
 • má splatené minimálne základné imanie 120.000 EUR, v plnej výške

AS (Akciová spol.) - Ready made neplatca DPH - SR

 • akciová spoločnosť pôsobí ako najsilnejšia právna forma podnikania. Základné imanie je 25.000 EUR, rozdelené na 10 kusov akcií, á 2.500 EUR / akcia.
 • výhody akciovej spoločnosti sú najmä tieto: jednoduchšie získanie dodatočných peňažných prostriedkov emisiou akcií, relatívna anonymita akcionárov a imidž spoľahlivého partnera
 • spoločnosť má zapísaných 20 najčastejších živností, ako sú maloobchod a veľkoobchod, sprostredkovateľské činnosti a ďalšie

Pre aktuálny zoznam dostupných spoločností nás neváhajte kontaktovať.