Predaj občianskeho združenia

Predaj občianskeho združenia

V prípade, že potrebujete občianske združenie čo najrýchlejšie alebo máte záujem v čo najskoršom možnom termíne prijímať 2 % z daní ponúkame Vám možnosť kúpi vopred založeného ( ready made ) občianskeho združenia. Ponúkané občianske združenia nemajú žiadnu históriu činnosti ani ekonomickú históriu.

Naše občianske združenia je možné registrovať od septembra do zoznamu prijímateľov 2% z daní pre rok 2024 čo znamená, že v roku 2024 už môžete prijímať finančné prostriedky za zdaňovacie obdobie 2023. Mechanizmus poukazovania podielu zaplatenej dane je totižto určený len pre verejnoprospešné neziskové organizácie.

Naša služba zahŕňa kompletný servis pri kúpe občianskeho združenia v rozsahu: prevod občianskeho združenia, právne poradenstvo pri prevode občianskeho združenia, príprava dokumentácie, registrácia zmien na Ministerstve vnútra, správne poplatky. V prípade záujmu o prijímanie 2% z daní zabezpečíme registráciu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb (zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane).

V prípade kúpy občianskeho združenia je možná zmena stanov v plnom rozsahu, takže občianske združenie bude zodpovedať Vašim požiadavkám a potrebám. Znamená to, že pri prevode je možné zmeniť napríklad: názov občianskeho združenia, sídlo občianskeho združenia, činnosti občianskeho združenia, orgány združenia, spôsob financovania združenia atď.

Občianske združenia je najbežnejšia forma neziskovej organizácie s jednoduchou štruktúrou. Činnosť OZ je predovšetkým zameraná na uplatňovanie záujmov svojich členov, nevylučujú sa však ani verejno-prospešné aktivity. Nie sú založené za účelom dosahovať zisk.

Občianske združenia je pre vás vhodné riešiť v prípade, ak máte záujem venovať sa verejnoprospešným činnostiam, organizovať rôzne akcie, pracovať profesionálnejšie či meniť svoje okolie a pomáhať ľuďom.

Kontaktujte nás a radi Vám objasníme všetky detaily aj dáme zoznam aktuálnych OZ. Ponáhľajte sa, v januári sú už zväčša vypredané.