Občianske združenie, neziskové organizácie

Občianske združenie, neziskové organizácie

Občianske združenie nadobúda v posledných rokoch veľkú popularitu, hlavne medzi osobami, ktoré sa venujú málo ziskovým, skôr dobročinným činnostiam ako šport alebo kultúra.

Občianske združenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o združovaní občanov“ v príslušnom tvare). Tento zákon nijakým spôsobom neupravuje vnútornú organizáciu občianskeho združenia, ktorú práve skúsený právnik ušije Vám na mieru a prenesie do Vašich stanov.

Naša spoločnosť sa venuje problematike občianskych združení viac ako 12 rokov a za tento čas pomohla založiť veľké množstvo OZ-tiek, ako aj im pomohla zmeniť stanovy a zaregistrovať ich na 2% z daní.