Služby pre zamestnávateľov

Služby pre zamestnávateľov

Zamestnávanie štátnych príslušníkov hlavne tretích krajín je náročná právna agenda. Zamestnávateľ, aby mohol prijať štátneho príslušníka z 3 krajiny, musí spĺňať rôzne náležitosti a pred podaním žiadosti na cudzineckej polícii si splniť rôzne povinnosti.

V dnešnej globálnej dobe je podnikanie hlavne väčších spoločností globálne. Z toho vyplýva potreba vysielať zamestnancov do krajín v EU alebo aj ďalej. Táto agenda je spojená s množstvom povinností zo strany zamestnávateľa, či už sa jedná o vydanie formulára A1 alebo zosúladenie pracovných podmienok v krajine vyslania.

Obráťte sa s touto agendou na nás a nevystavujte svoju spoločnosť možnosti veľkých pokút. Je to komplexný proces, ktorý je nutné nielen dopredu vedieť či už z právnej stránky alebo zo strany sociálneho a zdravotného poistenia a taktiež imigračného práva.