Kataster a nehnuteľnosti

Kataster a nehnuteľnosti

Každý človek sa niekedy počas života stretne s predajom, kúpou alebo prenájmom nehnuteľnosti. Pri týchto príležitostiach je dobré mať pri sebe právnika, ktorý Vám pomôže sa orientovať vo vlastníckom práve a zabezpečí hladký priebeh katastrálneho konania.

Ponúkame našim klientom zastupovanie pred katastrom, vypracovanie rôznych zmlúv ako kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, vkladu do katastra, zmluva o zriadení vecného bremena, atď.

Nenechajte veci na náhodu pri tak závažných okolnostiach ako je Váš majetok. Spoľahnite sa na právnika.