Účtovné služby

Účtovné služby

Vedenie účtovníctva je zákonná požiadavka nielen pri podnikaní na území SR ale aj pri prenájme nehnuteľností ako súkromná osoba, alebo podaní daňového priznania ako rezident SR s príjmami zo zahraničia.

Radi máme takéto výzvy, kde klienti kombinujú viaceré príjmy a často obchodujú cezhranične.

Našim klientom venujeme individuálnu pozornosť a našimi účtovnými službami ho odbremeníme od zbytočnej administratívy a od nutnosti sledovanie aktuálnych zákonov v oblastí daní. Navyše naši účtovníci hovoria plynule slovensky, rusky, anglicky, čím Vám zvyšujeme komfort pri dennej komunikácii s účtovníkom.