Právna dokumentácia

Právna dokumentácia

Isté právne dokumenty ako GDPR (Ochrana osobných údajov) je povinná pre každú podnikateľskú jednotku, ako aj verejné inštitúcie, neziskové organizácie a ďalšie organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje v rámci svojej činnosti. Vypracovanie tejto dokumentácie zahŕňa vytvorenie a implementáciu opatrení a procesov, ktoré sú potrebné na dodržiavanie pravidiel a požiadaviek, ktoré stanovuje Európska smernica pre ochranu osobných údajov (General Data Protection Regulation - GDPR). Je to pomerne náročný proces, ktorý by mal byť zverený do rúk právnikov.

Nielen s týmto dokumentom ale aj inými ako Všeobecné obchodné podmienky, pracovné zmluvy, registrácia liekov, zmluvy o spolupráci a iné Vám radi vytvoríme.