Poistenie cudzincov, majetku a iné neživotné poistenie

Poistenie cudzincov, majetku a iné neživotné poistenie

Cudzinci po získaní prechodného pobytu sú zo zákona povinný uzavrieť a mať po dobu prechodného pobytu zdravotné poistenie. Na Slovensku máme 2 typy poistenia pre cudzincov a to verejné alebo komerčné poistenie.

Verejné zdravotné poistenie je povinné pre cudzincov za týchto predpokladov:
• ste cudzinci, ktorí vykonávajú na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť na základe živnosti (SZČO) a mate prechodný pobyt
• ste dieťa cudzinca, ktorého aspoň jeden rodič je verejne zdravotne poistený na Slovensku
• ste cudzinci zamestnaní na Slovensku, ktorí majú príjem vo výške aspoň minimálnej mzdy
• ste zahraniční študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy
• a iné.

Komerčné zdravotné poistenie je vhodné ak:
• máte udelený prechodný pobyt na účel podnikania ako konateľa spoločnosti s.r.o.
• ste dieťa cudzinca a získate prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny konateľa s.r.o.
• ste študenti z krajín mimo Európskej únie,
• prichádzate na Slovensko ako turista,
• žiadate o víza,
• a iné.