Poistenie cudzincov

Poistenie cudzincov

Komerčné zdravotné poistenie UNION

Naša spoločnosť, ako podriadený finančný agent pre sektor poistenia alebo zaistenia, Vám zabezpečí komerčné poistenie od Union.

Porovnanie Safety vs Simple

ZPC Safety ZPC Simple
Územná platnosť SR – komplexná, Shengen - neodkladná SR – neodkladná, Shengen – neodkladná
Poistné krytie: akútne aj chronické stavy, existujúce choroby iba akútne stavy
Ambulantná ZS (VLD, VLDD, ŠAS) Áno Áno
Stomatologické ošetrenie Len akútne stavy, 300 EUR/PU Len akútne stavy, 300 EUR/PU
Hospitalizácia Áno Áno
Lieky predpísané lekárom Áno Áno
Pohotovosť, rýchla záchranná služba Áno Áno
Repatriácia pacienta Áno Áno
Repatriácia telesných pozostatkov Áno Áno
Dispenzarizácia (chronické choroby) Áno Nie
Kontrolné vyšetrenie Áno Nie
Rehabilitácia, kúpeľna liečba Áno Nie
Preventívne prehliadky Pri poistení na 6 a viac mesiacov Nie
Pravidelné vyšetrenie – poradne (deti, tehotné) Áno Nie
Tehotenstvo a pôrod Tehotenské poistenie Nie
Sieť zmluvných lekárov (bezplatné ošetrenie) Áno Nie
Asistenčná služba Repatriácia zo SR a Shengenu Áno
Zánik z dôvodu vzniku VZP Áno Nie

Komerčné zdravotné poistenie cudzincov od UNION logo-union_claim.png

Máte záujem poistiť sa? Neváhajte, vyplňte formulár a my za Vás doriešime všetko ostatné.

Zvoľte typ poistenia
Uveďte adresu bydliska na Slovensku
kód
{P Správu sa nepodarilo odoslať P}
{P Správa úspešne odoslaná P}

Ďakujeme, že ste nás oslovili.
Kontaktujeme Vás v čo
najkratšom čase.

Formulár sa odosiela