Zmena sídla v sro

Zmena sídla v sro Koľko to trvá? 2 týždne od návrhu
Koľko to trvá?2 týždne od návrhu

Zmena sídla v sro Koľko ma to bude stáť? 150€
Koľko ma to bude stáť?150€
Mám záujem

Zmeníme Vám sídlo spoločnosti expresne a ešte ušetríte na súdnom poplatku. Stačí nám zaslať názov spoločnosti, novú adresu sídla a rodné čísla spoločníkov a môžete sa do toho pustiť.

Mám otázku

Ako bonus (a jediná firma na trhu) pre Vás ohlásime zmenu sídla aj na daňovom úrade a prevydáme Vám osvedčenia DIČ a IČ DPH.

S nami všetko vybavíte z pohodlia kancelárie, emailom alebo telefonicky a poštou.

Čo obsahuje služba

Zmena sídla v sro Čo obsahuje služba
 • Potrebná dokumentácia k zápisu na obchodnom registri
 • Súdny poplatok v hodnote 66 EUR * cena pri osobnom podaní, u nás so zľavou 50%
 • Prepis na obchodnom registri
 • Výpis z Obchodného registra s novým sídlom
 • Ohláška na daňový úrad
 • Revydanie osvedčení DIČ a IČ DPH

Čo by Vás mohlo ešte zaujímať:

Kedy Vám zašleme zmenovú dokumentáciu:

Po obdržaní všetkých potrebných údajov a po pripísaní platby na účet Vám zašleme v priebehu 24-48 hod. potrebné dokumenty na Váš email.

Kedy budú zmeny zapísané v obchodnom registri:

Proces zápisu zmien v Obchodnom registri trvá zvyčajne 2 týždne.

Ako prebieha proces zmeny sídla

Prvým krokom v procese zmeny sídla je vypracovanie dokumentácie. V jednoosobových spoločnostiach pôjde o rozhodnutie jediného spoločníka, v prípade, ak má spoločnosť viacero spoločníkov pôjde o rozhodnutie per rollam/ zápisnicu z valného zhromaždenia. Podpisy spoločníkov nemusia byť úradne overené.

Ďalším dokumentom je súhlas vlastníka, prípadne nájomná zmluva, teda listina preukazujúca vzťah k sídlu. V prípade, ak sa rozhodnete zmenu sídla zabezpečiť prostredníctvom tretej osoby vyžaduje sa spísanie plnej moci, pričom podpisy na plnej moci musia byť overené.

Po podpísaní dokumentácie je potrebné podať návrh na zápis zmien do OR. Návrh je možné spolu s prílohami podať elektronicky alebo v tlačenej verzii. Elektronicky možno podanie urobiť iba prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Výhodou elektronického podania je zníženie súdneho poplatku- súdny poplatok sa vyrubuje v polovičnej výške (33 EUR).

Zákonná lehota na zápis zmien je 2 pracovné dni, pričom sa ale v praxi často stáva, že táto lehota sa môže i niekoľkonásobne natiahnuť. Z našich skúsenosti  sú zmeny zapísané do OR do dvoch týždňov odo dňa podania návrhu na zápis. Zmena sídla je účinná až zápisom do OR

Po zapísaní zmeny do obchodného registra je túto zmenu potrebné ohlásiť i Daňovému úradu z dôvodu prevydania osvedčenia DIČ a  IČ DPH.

Čo budeme od Vás potrebovať

 • Identifikačné údaje spoločnosti - názov, IČO, DIČ
 • Meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo spoločníka/ ov
 • Nová adresa sídla spoločnosti
 • Nájomná zmluva / v prípade, že nemáte nájomnú zmluvu, vypracujeme súhlas vlastníka so sídlom
 • K vypracovanie súhlasu potrebujeme číslo listu vlastníctva, meno vlastníka, označenie bytu

Spokojní klienti

betafence