Zmena osobných údajov konateľa/spoločníka

Zmena osobných údajov konateľa/spoločníka Koľko to trvá? do 2 týždňov
Koľko to trvá?do 2 týždňov

Zmena osobných údajov konateľa/spoločníka Koľko ma to bude stáť? 150€
Koľko ma to bude stáť?150€
Mám záujem

Počas podnikania môže a dochádza často k zmenám. Zmeny sa týkajú rôznych sfér, no zvýšenú pozornosť je potrebné venovať tým, ktoré zákon označuje za údaje povinne zapisované do obchodného registra a teda s ich zmenou sú spojené povinnosti s návrhom na zápis zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri. V praxi dochádza k zmene osobných údajov konateľa a spoločníka a to sa najčastejšie týka– zmeny bydliska, či zmeny priezviska v dôsledku vydaja.

Mám otázku

V zmysle zákona je konateľ povinný najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy došlo k zmene (napr. k zmene bydliska konateľa/spoločníka, či priezviska konateľa/spoločníka) podať návrh na zápis zmeny údajov do obchodného registra. Zmena osobných údajov v obchodnom registri je dôležitá nielen v zmysle plnenia si povinností zo zákona, ale má aj každodenný praktický dopad na fungovanie spoločnosti, tzn., že môže spôsobovať komplikácie v konaní za spoločnosť napr. v banke, na úradoch, či v obchodnom styku, keď sa konateľ preukazuje výpisom z obchodného registra (s neaktualizovanými údajmi) a občianskym preukazom (kde má evidovanú už novú adresu bydliska/nové priezvisko).

Čo obsahuje služba

Zmena osobných údajov konateľa/spoločníka Čo obsahuje služba
  • Potrebná dokumentácia k zápisu na obchodnom registri
  • Súdny poplatok v hodnote 66 EUR * cena pri osobnom podaní
  • Prepis na obchodnom registri
  • Výpis z Obchodného registra s novými údajmi
  • Ohláška na daňový úrad

Čo by Vás mohlo ešte zaujímať:

Kedy Vám zašleme zmenovú dokumentáciu:

Po obdržaní všetkých potrebných údajov a po pripísaní platby na účet Vám zašleme v priebehu 24-48 hod. potrebné dokumenty na Váš email.

Kedy budú zmeny zapísané v obchodnom registri:

Proces zápisu zmien v Obchodnom registri trvá zvyčajne 2 týždne.

Čo budeme od Vás potrebovať?

  • Názov a IČO Vašej spoločnosti
  • Údaje o osobách, ktorým sa menia osobné údaje - rodné číslo
  • Popis zmeny, ktorá nastala - či už sa jedná o zmenu bydliska, priezviska pri vydaji

Spokojní klienti

betafence