Zmena obchodného mena v sro

Zmena obchodného mena v sro Koľko to trvá? 2 týždne od návrhu
Koľko to trvá?2 týždne od návrhu

Zmena obchodného mena v sro Koľko ma to bude stáť? 150€
Koľko ma to bude stáť?150€
Mám záujem

Plánujete zmenu obchodného mena? Nechajte to na nás a vyvarujete sa nepríjemnostiam s úradmi.

Vedeli ste, že unikátnosť obchodného mena má svoje pravidlá? S nami to máte isté, že Vám nové obchodné meno po zmene zapíšu.

BONUS - ohlášky a prevydanie osvedčení DIČ a IČ DPH na daňovom úrade (ako jediná firma na trhu poskytujeme túto doplnkovú službu zdarma).

Mám otázku

Podľa Obchodného zákonníka je obchodným menom spoločnosti názov, pod ktorým vystupuje pri svojej podnikateľskej činnosti. Pri výbere obchodného mena je potrebné pamätať na to, že nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a rovnako nesmie vzbudzovať klamlivú o podnikateľovi alebo o predmete podnikania.

Našim klientom odporúčame po výbere obchodného mena navštíviť stránku obchodného registra http://orsr.sk/search_subjekt.asp a preveriť, či zvolený názov už nepoužíva iný subjekt. Obchodný register odmietne zapísať obchodné meno, ktoré už používa iný subjekt.

Čo obsahuje služba

Zmena obchodného mena v sro Čo obsahuje služba
  • Potrebná dokumentácia k zápisu na obchodnom registri
  • Súdny poplatok v hodnote 66 EUR * cena pri osobnom podaní, s nami 50% zľava
  • Prepis na obchodnom registri
  • Výpis z Obchodného registra s novým obchodným menom
  • Ohláška na daňový úrad
  • Revydanie osvedčení DIČ a IČ DPH
  • Dohľad advokáta nad celým procesom

Čo by Vás mohlo ešte zaujímať:

Kedy Vám zašleme zmenovú dokumentáciu:

Po obdržaní všetkých potrebných údajov a po pripísaní platby na účet Vám zašleme v priebehu 24-48 hod. potrebné dokumenty na Váš email.

Kedy budú zmeny zapísané v obchodnom registri:

Proces zápisu zmien v Obchodnom registri trvá zvyčajne 2 týždne.

Ako prebieha zmena názvu

Po výbere obchodného mena je potrebné vypracovať dokumentáciu, na základe ktorej OR zmenu zapíše. V jednoosobových spoločnostiach pôjde o rozhodnutie jediného spoločníka, v prípade, ak má spoločnosť viacero spoločníkov pôjde o rozhodnutie per rollam/ zápisnicu z valného zhromaždenia. Podpisy spoločníkov nemusia byť úradne overené. V prípade, ak sa rozhodnete zmenu sídla zabezpečíť prostredníctvom tretej osoby je potrebné vypracovať plnomocenstvo. V tomto prípade podpisy na plnej moci musia byť overené.

Druhým krokom je podanie návrhu na zápis zmien do OR. Návrh je možné spolu s prílohami podať elektronicky alebo v tlačenej verzii. Elektronicky možno podanie urobiť iba prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Výhodou elektronického podania je zníženie súdneho poplatku- súdny poplatok sa vyrubuje v polovičnej výške (33 EUR).

Po úspešnej zmene v OR je potrebné zmenu ohlásiť na Daňový úrad z dôvodu prevydania osvedčenia DIČ a  IČ DPH.

Čo budeme od Vás potrebovať

  • Identifikačné údaje spoločnosti - názov, IČO, DIČ
  • Meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo spoločníka/ ov
  • Nový názov spoločnosti

Spokojní klienti

betafence