Rozšírenie predmetov podnikania

Rozšírenie predmetov podnikania Koľko to trvá? 3 týždne
Koľko to trvá?3 týždne

Rozšírenie predmetov podnikania Koľko ma to bude stáť? 150€
Koľko ma to bude stáť?150€
Mám záujem

Ušetrite s nami na poplatkoch za živnosti a na obchodnom registri.

Akýkoľvek počet voľných živností ZDARMA.
Súdny poplatok za polovicu, t.j. 33 EUR.
Mám otázku

 

Pre účely rozšírenia predmetu činnosti je potrebné mať oprávnenie na predmet podnikania, ktoré tvorí prílohu zápisu predmetu podnikania do obchodného registra. V závislosti od predmetu podnikania najčastejšie rozlišujeme subjekty, ktoré tieto oprávnenia vydávajú na:

 • Živnostenské úrady – vydávajú živnostenské oprávnenia na voľné, remeselné a viazané živnosti
 • Ostatné subjekty (napr. NBS, okresný úrad dopravy, Krajské riaditeľstvo PZ), ktoré vydávajú špecifické licencie/oprávnenia na výkon činností, ako napr. činnosť finančného agenta, taxislužba, SBS, atď.

Do Obchodného registra je ale možné dať zapísať aj činnosti, ktoré nevyžadujú predchádzajúce vydanie potrebného oprávnenia, ide napr. o: poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja.

Čo obsahuje služba

Rozšírenie predmetov podnikania Čo obsahuje služba
 • Vyžiadanie živnostenského oprávnenia na živnostenskom úrade
 • Poradenstvo pri výbere činností a určenie potrebných dokumentov k vydaniu činností (platí pre viazané a remeselné činnosti, ktorú sa viažu buď k dosiahnutému vzdelaniu alebo príslušnom osvedčení/oprávnení)
 • Potrebná dokumentácia k zápisu na obchodnom registri
 • Súdny poplatok v hodnote 66 EUR * cena pri osobnom podaní
 • Prepis na obchodnom registri
 • Výpis z Obchodného registra s novými činnosťami

Čo by Vás mohlo ešte zaujímať:

Kedy Vám zašleme zmenovú dokumentáciu:

Po obdržaní všetkých potrebných údajov a po pripísaní platby na účet Vám zašleme v priebehu 24-48 hod. potrebné dokumenty na Váš email.

Kedy budú zmeny zapísané v obchodnom registri:

Ohlásenie živností a obdržanie živnostenského oprávnenia trvá 1 týždeň a následne proces zápisu zmien v Obchodnom registri trvá zvyčajne 2 týždne.

Aké živnosti existujú

Volné živnosti

Voľné živnosti sú také, pri ktorých postačí spĺňať len všeobecné podmienky a ktoré nie sú uvedené v zoznamoch remeselných a viazaných živností. Ministerstvo vnútra zostavilo zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Nižšie nájdete internetový odkaz so zoznamom živností.

Príklady voľných živností: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu/služieb/výroby, Administratívne služby, Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Reklamné a marketingové služby, Prípravné práce k realizácii stavby, atď.

Remeselné živnosti

Živnosti, pri ktorých sa okrem splnenia všeobecných podmienok vyžaduje odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. Zoznam všetkých remeselných živností, tvorí prílohu živnostenského zákona.

Príklady remeselných živností: Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel, Mäsiarstvo, Stolárstvo, Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, Pánske, dámske a detské kaderníctvo, Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, atď.

Viazané živnosti

Živnosti pri ktorých sa okrem splnenia všeobecných podmienok vyžaduje odborná spôsobilosť získaná inak – napr. osvedčením o odbornej spôsobilosti, oprávnením na vykonávanie činnosti, stredoškolským/vysokoškolským vzdelaním, preukazom odbornej spôsobilosti, atď. Zoznam všetkých viazaných živností tvorí prílohu živnostenského zákona. 

Príklady viazaných živností: Výkon činnosti stavbyvedúceho, Prevádzkovanie autoškoly, Vyučovanie v odbore cudzích jazykov, Sprostredkovanie zamestnania za úhradu, Sprievodca cestovného ruchu, Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), atď.

Zodpovedný zástupca

Právnická osoba pri prevádzkovaní remeselnej/viazanej živnosti je povinná mať ustanoveného zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca okrem všeobecných podmienok musí spĺňať aj podmienky odbornej spôsobilosti, ktorá sa vyžaduje pre konkrétnu živnosť. Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnoprávnom pomere k spoločnosti. Výnimkou, kedy nemusí byť je, pokiaľ je spoločník spoločnosti.

Zoznam živností nájdeš tu.

Čo budeme od Vás potrebovať

 • Názov a IČO Vašej spoločnosti
 • Údaje o  konateľovi/konateľoch - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, r.č.
 • údaje potrebné pre register trestov – týka sa iba občanov SR: Miesto narodenia, meno a priezvisko otca, meno a priezvisko matky aj za slobodna
 • Pri konateľovi, ktorý nie je občan SR, prosíme o dodanie originálu výpisu z registra trestov
 • Údaje o spoločníkovi/spoločníkoch - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, r.č.
 • Predmety, o ktoré sa má rozšíriť predmet podnikania/podnikateľská činnosť
 • Údaje o zodpovednom zástupcovi (pokiaľ sú predmety podnikania viazané alebo remeselné živnosti.) - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, r.č.
 • Údaje potrebné pre register trestov – týka sa iba občanov SR: Miesto narodenia, meno a priezvisko otca, meno a priezvisko matky aj za slobodna

Spokojní klienti

betafence