Premena základného imania na EUR

Premena základného imania na EUR Koľko to trvá? do 2 týždňov
Koľko to trvá?do 2 týždňov

Premena základného imania na EUR Koľko ma to bude stáť? 150€
Koľko ma to bude stáť?150€
Mám záujem

Po zavedení meny euro v Slovenskej republiky vznikla povinnosť obchodným spoločnostiam a družstvám premeniť základné imanie a vklady spoločníkov v Obchodnom registri zo slovenských korún na euro.

Mám otázku

Právnym rámcom je zákon č.  659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje povinnosť vykonať premenu základného imania v OR do 31.12.2009. V prípade, ak spoločnosť stihla vykonať zmenu v tejto lehote, návrh na zápis zmien nepodliehal poplatku. Ak k premene základného imania dôjde po 01.01.2010 návrh na zápis zmien do OR podlieha poplatku 66 EUR (v prípade elektronického podania 33 EUR).

POZOR

Je potrebné pamätať na to, že kým základné imanie nie je premenené, nie je možné vykonávať žiadne zmeny v spoločnosti. Situácia sa dá vyriešiť podaním návrhu na viacero zmien, ktoré však musia zahŕňať i premenu základného imania.

Čo je v službe premena imania na EUR

Premena základného imania na EUR Čo je v službe premena imania na EUR
  • Potrebná dokumentácia k zápisu na obchodnom registri
  • Súdny poplatok v hodnote 66 EUR * cena pri osobnom podaní
  • Prepis na obchodnom registri
  • Výpis z Obchodného registra s premenou základného imania

Čo by Vás mohlo ešte zaujímať:

Kedy Vám zašleme zmenovú dokumentáciu:

Po obdržaní všetkých potrebných údajov a po pripísaní platby na účet Vám zašleme v priebehu 24-48 hod. potrebné dokumenty na Váš email.

Kedy budú zmeny zapísané v obchodnom registri:

Proces zápisu zmien v Obchodnom registri trvá zvyčajne 2 týždne.

Čo je dobré vedieť o premene na EUR?

Ku konverzii na euro nemôže dôjsť automaticky z dôvodu zachovania pomeru podielov spoločníkov spoločnosti. V prípade automatického pevodu môže dôjsť k zmene výšky podielov spoločníkov, a tým pádom narušená rovnováha v spoločnosti.

K premene základného imania dochádza podľa zákona nasledovne:

  • Zhora nadol- zaokrúhlenie najviac na šesť desatinných miest
  • Zdola nahor- zaokrúhlenie najmenej na dve desatinné miestt.

Spokojní klienti

betafence