Mzdy

Mám záujem

Prenechajte mzdovú agendu na nás a venujte sa svojmu podnikaniu. Náš tím bude sledovať zmeny v legislatíve, bude udržiavať aktuálny mzdový software, aktualizovať mzdové veličiny. 

Profesionálne spracovanie miezd

Mzdy Profesionálne spracovanie miezd

Registrácia zamestnávateľa na závislú činnosť daňovom úrade, v zdravotnej a sociálnej poisťovni.

Spracovanie miezd na mesačnej báze - výplatné pásky, príkaz na úhradu, výkazy pre poisťovne a daňový úrad.

Ročné zúčtovanie preddavkou na daň.

Prihlásenie / odhlásenie zamestnanca pri začatí / skončení pracovného pomeru.

Vystavenie potvrdní pre zamestnancov na požiadanie.

Pracovnoprávne poradenstvo - revízia a príprava pracovných zmlúv, dodatky k pracovným zmluvám, dohody, ukončenie pracovného pomeru.

Daň z príjmu fyzických osôb.

Spokojní klienti

betafence