Likvidácia spoločností

Likvidácia spoločností Koľko to trvá? od 6 mesiacov
Koľko to trvá?od 6 mesiacov

Mám záujem

Chcete zrušiť svoju spoločnosť? Výborne, vitajte, sme Vám plne k dispozícii. Ak ste sa rozhodli ukončiť podnikanie, je potrebné dať spoločnosť do "likvidácie".

Založiť obchodnú spoločnosť  je jednoduché, zrušiť ju je hotová veda. Likvidácia  je komplexný odborný postup. Obsahuje účtovné, daňové a právne aspekty, opomenutie ktorých môže zmariť celý proces.

Mám otázku

Obráťte sa nás čím skôr,  nakoľko každý deň Vám narastá výška daňovej licencie. Výška daňovej licencie je 480,-EUR/rok pre neplatcu DPH, a 960,-EUR/rok pre platcu DPH. Pri spoločnostiach, ktoré sú v likvidácii, sa výška daňovej licencie vypočíta alikvotne, ku dňu vstupu do likvidácie.

Príklad:

Ak firma vstúpi do likvidácie 15.01.2016, za rok 2015 zaplatí daňovú licenciu v plnej výške,  za rok 2016 však uhradí už iba alikvotnú časť.

NOVINKA - zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Spoločnosť, ktorá je nemajetná (účtovne nemá žiaden majetok - v pokladnici, na bankových účtoch, nemá hmotný ani nehmotný majetok), môže požiadať o výmaz ex offo.

Výhoda - neplatíte daňovú licenciu za celý rok, v ktorom požiadate o zrušenie spoločnosti. Čiže ak vstúpite do likvidácie v roku 2016, neplatíte za rok 2016 daňovú licenciu vôbec.

Pre posúdenie tejto možnosti nás kontaktujte.

Cena tejto služby je 399 EUR + 99,50 EUR.

Od A po Z

Likvidácia spoločností Od A po Z

Navrhneme Vám najlepšie riešenie, ako zlikvidovať Vašu spoločnosť.

Likvidácia zahŕňa nasledovné úkony:

 • príprava účtovníctva na likvidáciu
 • mimoriadna účtovná závierka
 • podanie návrhu na Obchodný register a samotný výmaz
 • ohlášky na Daňovém úrade
 • ohlášky na Živnostenskom úrade
 • zákonné oznámenia v Obchodnom vestníku.

Proces

1

Vyžiadanie podkladov

Na úvod našej spolupráce si od Vás vyžiadame podklady o stave likvidovanej spoločnosti.


2

Preskúmanie stavu spoločnosti

Stav spoločnosti je posudzovaný na základe  účtovníctva. Rozhodujúce faktory pri návrhu riešenia, ako ukončiť Vaše podnikanie,  sú výška záväzkov a pohľadávok spoločnosti, majetok spoločnosti, hospodársky výsledok, registrácia  DPH a podobne.


3

Riešenie na mieru

Výsledkom preskúmania stavu Vašej spoločnosti je určenie, či je spoločnosť vhodná na predaj, likvidáciu alebo si vyžaduje spustenie konkurzného konania. Na predaj sú vhodné spoločnosti, ktoré sú registrované ako platitelia DPH, súčasne majú kladné vlastné imanie, nie sú predĺžené a nemajú záväzky. Ostatné spoločnosti sú vhodné na buď likvidáciu, alebo na konkurz, v závislosti od ich ekonomického  stavu.


4

Proces likvidácie

Vymenujeme likvidátora, komunikujeme s Obchodným vestníkom a Obchodným registrom, zabezpečíme právne a účtovné podklady. Zaregistrujeme likvidáciu v Obchodnom registri a Obchodnom vestníku. Oznámime likvidáciu na Daňovom úrade, poisťovniach. Vysporiadame sa s likvidačným zostatkom.


5

Výmaz z Obchodného registra

Výmazom z Obchodného registra sa končí proces likvidácie a aj život Vašej spoločnosti. Vaše podnikanie je týmto právne aj účtovne kompletne ukončené.


6

Ohlášky

Po ukončení likvidácie zabezpečíme ohlášky na príslušnom Daňovom úrade.


Typy likvidačných služieb

Vstup do likvidácie

Služba zahŕňa:

 • Vypracovanie potrebnej dokumentácie
 • Zabezpečenie zápisu zmien na Obchodnom registri
 • Úhrada súdneho poplatku
 • Ohlášky na Daňovom úrade

Kompletná likvidácia

Služba zahŕňa:

 • Vypracovanie potrebnej dokumentácie
 • Zabezpečenie zápisu zmien na Obchodnom registri
 • Úhrada súdneho poplatku
 • Ohlášky na Daňovom úrade
 • Zverejnenie likvidácie v Obchodnom vestníku
 • Vypracovanie polikvidačnej dokumentácie
 • Zabezpečenie súhlasu správcov dane
 • Podanie návrhu na výmaz spoločnosti z Obchodného registra
 • Ohlášky na Daňovom úrade

Účtovné služby

Služba zahŕňa:

 • Vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania ku dňu predchádzajúcemu vstupu do likvidácie
 • Vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania ku dňu skončenia likvidácie

Prečo to nechať na nás

Pri likvidácii spoločnosť nie sú dôležité iba úkony voči Obchodnému registru. Popravde, tie tvoria iba čerešničku na torte. Najdôležitejšia je spolupráca s odborníkmi z oblasti účtovníctva a daní, nakoľko likvidácia je najmä účtovný proces, v ktorom sa majetok spoločnosti likviduje a preklápa na fyzickú osobu/spoločníka. Od výsledku likvidačného zostatku závisí výška odvodov do poisťovne.

Je dôležité túto poslednú podnikateľskú aktivitu nechať na skúsených odborníkov, ktorí Vám poradia, aký likvidačný postup je najvhodnejší.

Spokojní klienti

betafence