Európska spoločnosť

Európska spoločnosť Koľko to trvá? 1 mesiac
Koľko to trvá?1 mesiac

Mám záujem

SE (Societas Europaea) má formu akciovej spoločnosti, ktorej podnikanie je však  založené na práve Európskeho spoločenstva  (za účelom uľahčiť voľný pohyb kapitálu v rámci EÚ a zjednotiť právne normy obchodných spoločností v EÚ).

Mám otázku

Európska spoločnosť sa považuje za tzv. nadnárodnú európsku obdobu akciovej spoločnosti, ktorá sa zapisuje do obchodného registra v štáte svojho sídla. Na Slovensku sa riadi zákonom číslo 562/2004 Z.z. o európskej spoločnosti, ktorý nadobudol účinnosť v septembri 2004 v spojení s Obchodným zákonníkom, Nariadením rady ( ES ) č. 2157/2001 o stanovách európskej spoločnosti a Smernice Rady 2001/856/ES. Postavenie Európskej spoločnosti je určené z väčšej časti právnym poriadkom štátu, v ktorom je jej sídlo. Základné imanie SE (Európska spoločnosť) je minimálne 120.000,- EUR.

Ready made SE

Európska spoločnosť Ready made SE
Založenie SE je pomerne náročný proces, nakoľko treba zložiť základné imanie vo výške 120000 EUR a tiež vznik je podmienený fúziou 2 spoločností.
 
Z tohto dôvodu je bežnou praxou kúpa už založenej spoločnosti, tzv. Ready made. 
 
Naša spoločnosť Vám zabezpečí predaj takejto spoločnosti s kompletný servis pri prepise spoločnosti, ako aj odbornú konzultáciu pred predajom.
 
V cene služby sú zahrnuté:
  • všetky poplatky súvisiace s prevodom spoločnosti
  • odborná konzultácia
  • vypracovanie dokumentácie
  • prepis na obchodnom registri
  • ohlášky na príslušných úradoch
  • prevydanie osvedčenia DIČ a IČ DPH
  • komunikácia so Živnostenským a Daňovým úradom
  • na požiadanie Vám vieme zabezpečiť daňový audiť predávajúcej spoločnosti.
  • V rámci tejto služby je možné zmeniť názov, sídlo, dozorná radu, predstavensto, pridať predmety podnikania a pod.

Spokojní klienti

betafence