Cudzinci

Cudzinci Koľko to trvá? podľa účelu pobytu
Koľko to trvá?podľa účelu pobytu

Cudzinci Koľko ma to bude stáť? podľa účelu pobytu
Koľko ma to bude stáť?podľa účelu pobytu
Mám záujem

Podnikanie, nová práca, presun na Slovensko?

S tým spojená administratíva môže byť únavná.  Zabezpečiť si všetky potrebné registrácie, povolenia, poistenia, ubytovanie, školy a škôlky pre svoje deti, veterinára pre zvieracieho miláčika ...

Pomáhame jednotlivcom, spoločnostiam, zamestnávateľom tento proces čo najlepšie zvládnuť.

Od A po Z

Cudzinci Od A po Z

Zabezpečime pre Vás nasledovné služby:

 • Povolenie na pobyt pre občanov tretích krajín (mimo EU),
 • Povolenie na pobyt pre občanov EU, Švajčiarska, Nórska,
 • Zdravotnú prehliadku,
 • Prihlásenie do Zdravotnej / Sociálnej poisťovne,
 • Ubytovanie a zabezpečenie podpisu ubytovacích zmlúv,
 • Sťahovanie,
 • Úradné preklady, Apostil,
 • Vodičský preukaz,
 • Asistenčné služby podľa potreby (zabezpečenie mobilného operátora, zdravotnej starostlivosti, veterinára, školských zariadení a pod.).

Prechodný pobyt podľa účelu

Prechodný pobyt Vás oprávňuje zdržiavať sa na území SR a cestovať do zahraničia a späť v období, na aké vám bol udelený. Udeľuje sa vždy iba na jeden konkrétny účel, iba výnimočne ste na jeho základe oprávnený vykonávať aj iné činnosti.

Môže byť udelený na  účel podnikania, zamestnania, štúdia, osobitnej činnosti (lektorskej, športovej, umeleckej, dobrovoľníckej činnosti a  pod.), výskumu a vývoja, zlúčenia rodiny, plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, môže byť udelený osobe s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí alebo osobe s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ.

Prechodným pobytom je aj modrá karta EÚ. Prechodný pobyt môže byť prvýkrát udelený na rôzne dlhý čas, v závislosti od účelu pobytu a môže byť opakovane predlžovaný.

Nižšie sú uvedené najviac využívané typy pobytov.

Prechodný pobyt na účel podnikania

Takmer každá zárobková činnosť, ktorú chcete na Slovensku vykonávať mimo zamestnania, sa považuje za podnikanie a musíte na ňu získať oprávnenie. Najbežnejším spôsobom je podnikanie:

 • na základe živnostenského oprávnenia ako živnostník (ako fyzická osoba),
 • prostredníctvom spoločnosti s  ručením obmedzeným (ako právnická osoba). 

Viac o podnikaní na SR sa dozviete tu

Prechodný pobyt na účel zamestnania

Ak ste štátnym príslušníkom tretej krajiny a  chcete pracovať na Slovensku, musíte splniť viaceré podmienky. To, akým spôsobom sa môžete zamestnať, závisí od viacerých skutočností ako typ práce, ktorú chcete vykonávať, typ pobytu, dĺžka trvania vášho zamestnania na Slovensku a pod.

Viac o zamestnaní cudzinca tu

Prechodný pobyt na účel zlúčenie s rodinou

Možné získať do skončenia platnosti pobytu cudzinca, ku ktorému si uplatňuje právo na zlúčenie rodiny, najviac na 5 rokov.
 
Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny možno udeliť cudzincovi, ktorý je:
 • rodinným príslušníkom cudzinca s trvalým alebo prechodným pobytom,
 • príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov alebo
 • závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy.

Viac o zlúčení rodiny tu

Ponuka pre zamestnávateľov

Zamestnávate alebo plánujete zamestnávať cudzincov?

Nechajte túto agendu na nás. Radi Vám pômožeme s presunom, registráciou na pobyt a vyhľadaním ubytovania pre Vašich zamestnancov.

Na základe Vašich potrieb Vám vieme ušiť ponuku na mieru, prípadne si môžete vybrať z našich balíčkov služieb. 

Pre viac informácií a ponuku balíčkov služieb nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

Spokojní klienti

betafence