Ochranná známka-potrebujem ju?

Využite službu
Registrácia ochrannej známky

Ochranná známka alebo ©.

Ochranná známka, to známe male písmenko “c” v krúžku (©), slúži na odlíšenie vášho podnikania od iných podnikateľov, aby Vás klienti rýchlo a jednoznačne spoznali už pri pohľade na Váš názov. Často túto časovo náročnú registráciu absolvujú podnikatelia až keď už sú zabehnutá spoločnosť, keď už s a im darí v podnikaní a nechcú, aby niekto parazitoval na ich obchodnom mene, prípadne logu (ak používajú aj logo).

Ochrannú známku registrauje výlučne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici. Celý proces je najmä časovo náročný, nakoľko trvá približne pol roka.  Na úvod sa robia tzv. rešerše, aby sa zistilo hneď  na úvod, či niekto už takéto obchodné meno, nápis, názov alebo logo nemá zaregistrované.

Po úspešnom prebehnutí registrácie mate výlučné právo používať Vaše meno, názov alebo logo, s dodatkom ©, a v prípade, ak by niekto použil takto registrované  meno, názov  či logo, mate právo na právnu ochranu, aj trestnoprávnu.

Vo všeobecnosti doporučujeme podnikateľom registrovať logá, obchodné mená a názvy a získať pre ne ochranné známky.