Lehoty zápisu v obchodnom registri

Tu sa dozviete, kedy Vám bude vypracovaná a zaslaná na email potrebná dokumentácia, v závislosti od druhu Vami vybranej služby a taktiež kedy môžte očakávať vykonanie zápisu zmien/jednotlivých služieb.

Dôležité:

1. Lehoty na vypracovanie a zaslanie dokumentácie začínajú plynúť po spárovaní platby za službu a dodaní všetkých potrebných údajov

2. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za predĺženie lehoty spôsobenej orgánom štátnej správy (nar. z dôvodu nefunkčnosti systému, predĺženia lehôt)

 

Založenie s.r.o.

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod. - 48 hod.

lehota na zápis do Obchodného registra je 21 dní - 28 dní*

*v rámci lehoty je už zahrnuté aj vydanie živnostenského oprávnenia a vyžiadanie súhlasu správcu dane

 

Zmena konateľa/ sídla/ os. údajov/ obchodného mena

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod. - 48 hod.

lehota na zápis zmien do Obchodného registra je 14 dní - 21 dní

 

Rozšírenie/zúženie predmetov podnikania

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod. - 48 hod.

lehota na zápis zmien do Obchodného registra je 21 dní - 28 dní*

*v rámci lehoty je už zahrnuté aj vydanie živnostenského oprávnenia

 

Zmena spoločníka

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod. - 48 hod.

lehota na zápis zmien do Obchodného registraje 21 dní - 28 dní*

*v rámci lehoty je už zahrnuté aj  vyžiadanie súhlasu správcu dane

 

Viac zmien (spoločník + zmena konateľa/ sídla/ os. údajov)

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod. - 48 hod.

lehota na zápis zmien do Obchodného registra je 21 dní - 28 dní*

*v rámci lehoty je už zahrnuté aj  vyžiadanie súhlasu správcu dane

 

Potvrdenie o právnom stave spoločnosti

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod.

lehota na vydanie potvrdení je 14 dní - 21 dní

 

Prepis ready-made spoločnosti

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod. - 48 hod.

lehota na zápis zmien do Obchodného registra je 21 dní - 28 dní*

*v rámci lehoty je už zahrnuté aj vydanie živnostenského oprávnenia a vyžiadanie súhlasu správcu dane

 

Založenie Občianskeho združenia/ Neziskovej organizácie

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 48 hod. - 72 hod.

lehota na zápis do príslušného registra je 14 dní - 28 dní

 

Registrácia na daň z príjmu

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod.

lehota na registráciu je 30 dní

 

Registrácia na daň z pridanej hodnoty §4

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 48 hod. - 72 hod.

lehota na registráciu je 30 dní - 60 dní

 

Registrácia na daň z pridanej hodnoty §7

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod.

lehota na registráciu je 30 dní

 

Registrácia na daň z pridanej hodnoty §7a

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod.

lehota na registráciu je 30 dní

 

Organizačná zložka

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod. - 48 hod.

lehota na zápis do Obchodného registra je 21 dní - 28 dní*

*v rámci lehoty je už zahrnuté aj vydanie živnostenského oprávnenia