Odvody konateľa / spoločníka v "s.r.o." pre rok 2016

Využite službu

 

Keď začínate podnikať prostredníctvom obchodnej spoločnosti („s.r.o.“-čky), prvé riešite, ako mať zo svojho podnikania čo najvyšší príjem/zisk, a čo najmenšie odvody/dane. Je to prirodzená a oprávnená otázka každého podnikateľa.

Nižšie si rozoberieme výšku odvodov (t.j. platieb do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne) v roku 2016 z pohľadu spoločníka, konateľa, zamestnanca v  „s.r.o.“).

Na výšku odvodov má vplyv vaše právne postavenie v „s.r.o.“-čke. Aké môže byť? Vo svojej  „s.r.o.“ môžete mať postavenie spoločníka a/alebo konateľa a/alebo zamestnanca. Ako je vidno, môžete byť len jedno z toho, alebo sú prípustné akékoľvek kombinácie týchto funkcií, dokonca môžete byť všetko naraz v jednej a tej istej „s.r.o.“ (môžete byť spoločník, a zároveň aj konateľ a zamestnanec svojej firmy). Podľa čoho sa však rozhodnúť, akú kombináciu funkcií zvoliť?

Rozhodovanie závisí od dvoch otázok. Aké právomoci chcem vo svojej firme mať, a koľko daní/odvodov znesiem za seba zaplatiť z titulu tejto svojej funkcie. Právomoci v jednotlivých pozíciách si rozoberieme v inom článku, s názvom „Akú funkciu chcem mať vo firme“.

Tu sa budeme venovať iba vplyvu funkcie na výške odvodov.

Odvody konateľ 2016

1.       Konateľ, ktorý nedostáva odmenu za výkon funkcie konateľa:

-          do Sociálnej poisťovne neplatí,

-          do zdravotnej poisťovne platí 60,06,- eura mesačne.

2.       Konateľ, ktorý dostáva odmenu za výkon funkcie konateľa:

-          do Sociálnej poisťovne platí 33,15% z vymeriavacieho základu,

-          do zdravotnej poisťovne platí 14% z vymeriavacieho základu *

*(10% platí spoločnosť, ale to ste v konečnom dôsledku „akoby vy“ + 4% platí konateľ, čo ste opäť vy).

 

Odvody konateľ+spoločník 2016

1.    Konateľ, ktorý nedostáva odmenu za výkon funkcie konateľa  a je aj spoločník:

-      do Sociálnej poisťovne neplatí,

-      do zdravotnej poisťovne platí 60,06,- eura mesačne  + 14% z podielu na zisku.