Registrácia občianskeho združenia na 2% z daní

Do zoznamu prijímateľov je možné zaregistrovať sa výlučne formou notárskej zápisnice. Medzi povinné prílohy patrí potvrdenie o tom, že organizácia nemá nedoplatky zo Sociálnej a Zdravotnej poisťovne a Potvrdenie z banky o vedení účtu.

Základnou podmienkou registrácie pre 2% z dane je to, že organizácia musí byť staršia ako 1 rok. To znamená, že ak máte záujem registrovať svoju organizáciu tento rok, musí existovať od roku 2014 alebo skôr.

Kto sa môže zaregistrovať?

a) občianske združenie
b) nadácia
c) neinvestičný fond
d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
f) organizácia s medzinárodným prvkom
g) Slovenský Červený kríž
h) subjekty výskumu a vývoja
i) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy

Na čo možno 2% použiť?

a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

 

Podmienkou pre prijímanie 2% je registrácia do zoznamu prijímateľov. Je potrebné si pamätať, že registrácia sa musí opakovať každoročne.

Momentálne prebieha obdobie registrácie od 01. septembra 2015 do 15. decembra 2015.

TIP: Nemáte čas alebo neviete ako na to? Obráťte sa na nás. My Vám Vaše združenie zaregistrujeme.