Ako zistiť variabilný symbol na platenie daní

Využite službu

Variabilný symbol na platenie daní určuje vyhláška Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. Nájdete ju tu. Daň z príjmov za rok 2014 má napríklad označenie 1700992014.

VS pre mesačného platcu DPH sa tvorí nasledovne:

1100-mesiac-rok

Príklad:
Mesačný platca DPH za prvý mesiac v roku 2015 napíše do platobného príkazu VS 1100012015.

Kvartálny platca DPH si tovrí VS nasledovne:

1100-kvartál-rok

Pričom označenie kvartálu je - 41, 42, 43, 44.

Príklad:
Kvartálny platca DPH za prvý kvartál v roku 2015 napíše do platobného príkazu VS 1100412015.

Všetko o platení daní nájte na portály finančnej správy tu.