Sadzby dane z príjmu na rok 2015

Využite službu

Keďže k 1. júlu 2014 sa suma životného minima nezmenila (aj naďalej je pre plnoletú fyzickú osobu na úrovni 198,09 eura), všetky veličiny naviazané na sumu životného minima zostávajú na rok 2015 na rovnakej úrovni, na akej boli v roku 2014. Ide o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), daňový bonus na dieťa, či o hranicu príjmu, od ktorej sa uplatňuje 25-percentná sadzba dane.

 

Popis Sadzba
Sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8 - násobok sumy platného životného minima, t. j. 35 022,31 eur vrátane 19 %
Sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8 - násobok sumy platného životného minima, t.j. 35 022,31 eur 25 %
Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov 19 % do zdaniteľnej sumy 2 918,52 eur

25 % nad 2 918,52 eur
Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2015 (19,2 x suma živ. minima)
19,2 x 198,09 eura

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2014 a 2015 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok životného minima)
3 803,33 eur

316,95 eur/mes *
Nezdaniteľná časť na daňovníka, ak základ dane za rok 2014 a 20155 je vyšší než 19 809 eur vypočíta sa:
8 755,58 mínus (základ dane/4)
Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane 35 022,31 eur
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2015 (19,2 x suma živ. minima), ak manželka (manžel) nemá vlastný príjem

19,2 x 198,09 eura

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2014 a 20155 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 eura (176,8-násobok životného minima)
3 803,33 eur
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) bez príjmu, ak základ dane daňovníka za rok 2014 a 2015 je vyšší než 35 022,31 eura vypočíta sa:
12 558,91 mínus (základ dane/4)

 

Zdroj: Podnikam.SK, IS