Odvody SZČO od 1.1.2015

Využite službu

Nižšie uvádzame preddavky na odvody živnostníka do poisťovní platné pre rok 2015.

Zdravotná poisťovňa

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

Popis Sadzba v % Minimálne poistné Maximálne poistné
Zdravotné poistene SZČO bez zdravotného postihnutia 14% 57,68 € 576,80 €
Zdravotné poistene SZČO so zdravotným postihnutím alebo invalidný dôchodca 7% 28,84 € 288,40 €

Sociálna poisťovňa

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

     

Popis Sadzba v % Minimálne poistné Maximálne poistné
sociálne poistenie bez poistenia v nezamestnanosti 33,15% 136,57 € bez poist. v nezam. 1365,78 € bez poist. v nezam.
sociálne poistenie s poistením v nezamestnanosti 35,15% 144,81 € s poist. v nezam. 1448,18 € s poist. v nezam.

Pozor, vyššie uvedené sú iba preddavky na poistné. Skutočné poistné Vám bude vypočítané a dovyrúbené pri ročnom zúčtovaní poistného.

Aké poistné možete očakávať? Vypočítate si ho nasledovne z vymeriavacieho základu.

Ako si vypočítať vymieriavací základ pre reálne poistné?

Vymeriavací základ sa počíta takto:

  • k čiastkovému základu dane z príjmu pripočítate zaplatené povinné odvody do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne (dobrovoľné odvody do SP sa nezapočítavajú)
  • vydelíte počtom mesiacov prevádzkovania živnosti (ak ste živnosť začali prevádzkovať v danom roku, na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu ste začali prevádzkovať živnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada)
  • potom vydelíte koeficientom 1,486

Autor: Ing. Vladimíra Svrčková