Minimálny preddavok na zdravotné poistenie na rok 2016

Využite službu

Minimálne sociálne a zdravotné odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od začiatku januára budúceho roka stúpnu o 8,01 eura na 202,26 eura. Najnižšie možné odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa od januára 2016 zvýšia z terajších 136,57 eura na 142,20 eura a minimálny preddavok na zdravotné poistenie na rok 2016 dosiahne 60,06 eura, čo bude oproti súčasnosti nárast o 2,38 eura.

Čo to znamená pre konateľov?

Konateľ, ktorý nie je zamestnaný vo vlastnej sro, a má štatút dobrovoľne nezamestnaného, zaplatí do zdravotnej poisťovne 60,06 EUR v roku 2016.

Autor: Ing. Vladimíra Svrčková