Minimálna mzda od 1.1.2015

Využite službu

Minimálna mesačná mzda pre trvalý pracovný pomer platná pre rok 2015 bude o 28 EUR vyššia, t.j. 380 EUR pri prvom stupni náročnosti práce. Každý ďaľší stupeň náročnosti sa vypočíta násobkom koeficientu, ktorý je pre každý ďalši stupeň vyšší o 0,2, pričom prvý stupeň má koeficient 1. Čiže napr. stupeň náročnosti 2 má koeficient 1,2, stupeň 3 má koeficien 1,4, až po stupeň 6 s koeficientom 2.

Minimálne hodinová mzda pri 1 stupni náročnosti práce je 2,184 EUR.

Autor: Ing. Vladimíra Svrčková