Mzdy

Mám záujem

Prenechajte mzdovú agendu na nás a venujte sa svojmu podnikaniu. Náš tím bude sledovať zmeny v legislatívne, udržiavať aktuálny mzdový software, aktualizovať mzdové veličiny. 

Profesionálne spracovanie miezd

sluzba

Registrácia zamestnávateľa na závislú činnosť daňovom úrade, zdravotnej a sociálnej poisťovni

Spracovanie miezd na mesačnej báze - výplatné pásky, príkaz na úhradu, výkazy pre poisťovne a daňový úrad

Ročné zúčtovanie preddavkou na daň

Prihlásenie / odhlásenie zamestnanca pri začatí / skončení pracovného pomeru

Vystavenie potvrdní pre zamestnancov na požiadanie

Pracovnoprávne poradenstvo - revízia a príprava pracovných zmlúv, dodatky k pracovným zmluvám, dohody

Daň z príjmov fycických osôb

Spokojní klienti
photophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophoto