Prodaja kompanija

item image
Koliko to traje?od 8 do 25 dana

item image
Koliko će to koštati?prema tipu preduzeća
Zanima me

Da li želite da započnete posao što je pre moguće? Zato negubite vreme. Kupite već  uspopstavljenu kompaniju. U našoj ponudi naći ćete kompanije sa ekonomskom istorijom, kao i novoosnovane kompanije bez istorije.

Imam pitanje

Kompanije bez istorije, nazvane ready made sro, nisu bile ekonomski aktivne. One su registrovane kod porezkih organa. Nisu obavezne da plaćaju PDV. „Ready made kompanije“ su  osnovane  našom kompanijom isključivo radi prodaje klijentima.  Mi smo njihov jedini 100% vlasnik.

Kompanije sa istorijom  imaju ujednačene obaveze i potraživanja, neke su dugoročno  ekonomski  neaktivne, neprikazuju zaostala dugovanja / doprinose ili neizmerene obaveze. Odgovornost direktora i partnera za obaveze koje su nastale prije prenosa kompanije na klijenta je očigledna i povećava udobnost  kupovine. 

NOVO: Kupovina preduzeća

Da li posedujete družstvo a nemate budžet  za porezku dozvolu? Ili niste vodili poslovni plan i više neželite imati sopstveni biznis? Kontaktirajte nas. Mi ćemo Vam pomoći u prodaji.  

Kontaktirajte nas. Mi ćemo Vam pomoći u prodaji.  

Od A do Z

sluzba

Mi ćemo Vam pružiti kompletan servis za transkripciju kompanije, uključujući stručne konsultacije pre prodaje. Kupcu ćemo pružiti sve potrene informacije o prodajui kompanije, finansijske izvještaje, izvještaje o neizmirenju obaveza iz poreske uprave i ustanova za socijalno i zdravstveno osiguranje.

 

Cena usluge uključuje:

 • sve takse povezane sa prenosom kompanije
 • stručna konsultacija
 • priprema dokumentacije
 • transkripcija u Privrednom registru
 • obaveštenja nadležnim organima
 • izdavanje certifikata za PIB i PDV
 • komunikacija Privrednom i Poreskom upravom
 • na vaš zahtev možemo Vam pružiti poresku revizju kupljene kompanije

U okviru ove usluge moguće je promeniti naziv preduzeća, sedišta, saradnika, menadžera, dodati/oduzeti poslovne objekte itd.

Kompanije bez istorije za prodaju

SRO - Ready made nije obaveznik PDV-a - SR

 • mogućnost proširenja bilo kojeg poslovnog objekta, slobodna trgovačka dozvola su besplatne
 • mogućnost promene sedišta, meadžera, saradnika, trgovačkog imena
 • kompanija je registroana za PDV
 • nikada neobavlja poslovne aktivnosti
 • ima plaćeni kapital od najmanje 5000 EUR u celosti

AKCIJSKA cena: 649 EUR uključujući sudsku taksu za transkripciju

SRO - Ready made mesečni PDV obaveznik - SR

 • kompanije registrovane kao obveznici PDV-a u 2016. godini
 • mogućnost proširenja bilo kojeg poslovnog objekta, slobodne trgovačke dozvole su bezpatne
 • mogućnost promene sedišta, menadžera, sardnika, poslovnog imena
 • kompanija je registrovana sa PIB i sa ID  PDV
 • ima plaćeni minimalni akcijski kapital od 5000 EUR u celosti

Cena:  2990 EUR uključujući transkript i sudsku taksu

SRO - Ready made nije PDV obaveznik - ČR

 • mogućnost odabira kapitala od  1 CZK do 200 000 CZK
 • mogućnost proširivanja poslovnih objekata, mogućnost promene registrovane kancelarije, menadžera, saradnika, poslovnog imena
 • preduzeće je registrovano sa brojem PDV-a, ima postavljeno polje za podatke
 • nikada nije obavljala poslovne aktivnosti
 • mogućnost dodatno registrovati PDV za naknadu

Cena:  od 1290 EUR  uključujući transkript i sudsku taksu

 

SRO - Ready made mesečni PDV obaveznik - ČR

 • mogućnost odabira kapitala od  1 CZK do 200 000 CZK
 • mogućnost proširivanja poslovnih objekata, mogućnost promene registrovane kancelarije, menadžera, saradnika, poslovnog imena
 • preduzeće je registrovano sa brojem PDV-a, ima postavljeno polje za podatke
 • nikada nije obavljala poslovne aktivnosti
 • mogućnost dodatno registrovati PDV za naknadu

Cena:  od 6000 EUR uključujući transkript i sudsku taksu

 

SE (Evropska kompanija) - Ready made nije PDV obaveznik - SR

 • Evropska kompanija (SE) je transnacionalna forma poslovanja, čija najveća prednost  je mogućnost  prenosa sedišta kompanije unutar EU, što omogućava preduzećima porezsku i zakonsku optimizaciju
 • mogućnost proširenja bilo kojeg predmeta poslovanja, slobodna trgovačka dozvola  je besplatna, mogućnost promene sedišta, menadžera, partnera, poslovnog imena
 • kompanija je registrovana sa PDV
 • ima minimalni isplaćeni kapital od 120.000 EUR, u celinimá 

Cena: 4500 EUR uključujući transkript i sudsku taksu

AS (Akcionarsko društvo) - Ready made nije PDV obaveznik - SR

 • akcionarsko društvo deluje kao najjači pravni oblik poslovanja. Registrovani kapital je 25.000 EUR, podeljen na 10 akcija,  2.500 EUR / akcija.
 • prednosti akcionarskog društva su, naročito, sledeće: lakše pribaviti dodatni novac putem emisije akcija, relativnu anonimnost akcionara i imidž pouzdanog partnera
 • kompanija ima 20 najviše rangiranih trgovina, kao što su maloprodaja i veleprodaja, posredovanje i druge

Cena: 2500 EUR uključujući transkript i sudsku taksu

Kompanije sa istorijom za prodaju

SRO - Mesečni PDV obaveznik - SR

 • kompanije sa poslovnom istorijom uspostavljene prije 2016. godine
 • prednost - mogućnost podnošenja prijava za grantove i podnošenje zahtjeva za kredit za poslovanje
 • mogućnost proširenja bilo kojeg predmeta poslovanja, slobodna trgovačka dozvola  je besplatna, mogućnost promene sedišta, menadžera, partnera, poslovnog imena
 • kompanija je registrovana sa PIB i sa ID PDV
 • ima plaćen kapital od 5000 Eur, u celosti

Cena: 3490 EUR uključujući transkript i sudsku taksu

SRO - Kvartalni PDV obaveznik  - SR

 • kompanije sa poslovnom istorijom uspostavljene prije 2016
 • prednost - mogućnost podnošenja prijava za grantove i podnošenje zahtjeva za kredit za poslovanje
 • mogućnost proširenja bilo kojeg poslovnog objekta, slobodne trgovačke dozvole su besplatne
 • mogućnost promene sedišta, menadžera, saradnika, poslovnog imena
 • kompanija je registrovana sa PIB i sa ID  PDV
 • ima plaćen kapital od 5000 Eur, u celosti

Cena: 3990 EUR uključujući transkript i sudsku taksu

  

Zadovoljni klijenti
photophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophoto