Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću (s.r.o.)

item image
Koliko to traje?od 8 do 25 dana

item image
Koliko će to koštati?od 649€
Zanima me

Mi kao poslovni ljudi znamo koliko vremena trebamo posvetiti nepotrebnoj administraciji. Za vodjenje bitnog posla često puta zbog administracije preostaje malo vremena. Dakle, prepustite nam stvari koje nemorate raditi Vi i posvetite se Vašim klijentima.

Imam pitanje

Ako ne možete čekati, kupite s.r.o. od nas. Uvek imamo novo uspostavljene kompanije koje su isključivo prodaju za klijente

Prednosti kupovine već uspostavljenih s.r.o.:

  • već je registrovana sa PDV, ne morate čekati registraciju poreske uprave,,
  • možete odmah promijeniti poslovne objekte, ime, sedište, menadžere, partnere i tako dalje.,praktično sve.

Od A-Z

sluzba

Osnivanje s.r.o. obuhvata sledeće korake:

  • obezbeđivanje osnivačke dokumentacije (osnivački akt,uzorke potpisa menadžera,izjava poverenika za depozit,punomoćje, izjava jedinog partnera, saglasnost vlasnika sa njegovim sjedištem ako je potrebno)
  • zahtev za saglasnost za registraciju s.r.o. od relevantne Poreske uprave
  • obezbedjenje izdavanja biznis licence
  • obezbedjenje upisanja u Privredni registar
  • obezbedjenje registracije poreza na dobit i porez na dodatu vrednost

Šta morate uraditi Vi?

Jednostavno nam recite svoju ideju kako bi trebala Vaša kompanija da izgleda i ostalo prepustite nama.

Proces

1
Konsultacija

Početna faza naše saradnje leži u najnaprednijem razumijevanju Vaših ideja i zahteva. Poslati ćemo vam obrazac koji će sadržati sve potrebne informacije za pripremu dokumenata. Zatim ćemo pregledati obrazac i, ako je potrebno, ponovo ćemo Vas kontaktirati.


2
Priprema dokumenata

Poslat ćemo vam kompletnu dokumentaciju o osnivanju, koja će sadržati sve neophodne dokumente po slovačkom zakonu. Možete je proučiti i, ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas.


3
Potpis dokumenata

Svaki dokument određuje ko treba ga potpiše i da li je potrebno potvrditi potpis kod notara.  Prateći ova uputstva, Vi potpisujete dokumente i šaljete ih nama ili nam ih možete lično dostaviti u našu kancelariju.


4
Izdavanje licence za poslovanje (živnosť)

Obezbedićemo Vam izdavanje licence za poslovanje. Zašto?  Svaka kompanija koja želi poslovati mora imati pravno podržane pislovne subjekte. Što se tiče licenca za poslovanje, mora da ih izda relevantna Kancelarija za licenciranje poslovanja.


5
Upis u Privredni registar

Mi ćemo osigurati upis u Privredni registar na čitavoj teritoriji Slovačke Republike. Mi ćemo platiti sudske takse. Preuzeti izvod iz Poslovnog registra.


6
Registracije i najave

Nakon osnivanja s.r.o,  ako ste zainteresovani, obezbedićemo registraciju kod relevantne poreske uprave za porez na dobit (porez) i porez na dodatu vrednost (PDV).


Zašto to prepustiti nama

Mi znamo zamke Slovačkih organa. Tokom naše prakse smo se sreli sa svim mogućim odstupanjima od zakona i specifičnostima pojedinih operacija. Znanje zakona nije dovoljno, cijeli proces mora biti "dobro utaban".

Naš cilj je brza obrada Vaše dokumentacije,i povezano sa tim  fleksibilno uspostavljanje Vaše kompanije. Obradjujemo datoteku u roku od 24 sata.

Elektronizacija rada se podrazumeva. Ono što možemo da dostavimo / pošaljemo po elektronskoj pošti se šalje elektronskim putem.

Zašto ovaj posao prepustiti nama?  Zato što nas ovaj rad hrani i radimo ga pošteno. Dakle, naš pristup klijentima je prijateljski,predusretljivi.

Napomena: Stvarno osnivanje kompanije vrši se preko saradjiivačke advokatske kancelarije koja će biti ovlašćena za ovu operaciju.

Zadovoljni klijenti
photophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophoto