Likvidacija preduzeća

item image
Koliko to traje?od 6 meseci

item image
Koliko će to koštati?od 199 €
Zanima me

Da li želite da otkažete svoju kompaniju?Odlično, dobrodošli, mi smo vam na raspolaganju. Ako se odlučite da zatvorite posao, potrebno je staviti kompaniju u "likvidaciju"

 

Osnovati privredno društvo je jednostavno, otkazati ga je nauka. Likvidacija je složen profesionalan proces. Sadrži računovodstvene, poreske i pravne aspekte, čiji propust može osujetiti ceo proces.

Imam pitanje

Kontaktirajte nas što je pre moguće,jer svaki dan, iznos poreske dozvole će se povećavati.Visina poreske dozvole je 480, -EUR / godišnje za društva bez obaveze plaćanja PDV- a, i 960Eur/godišnje za obaveznika PDV- a. Za preduzeća u likvidaciji iznos poreske dozvole se obračunava na dan unosa u likvidaciju.

 

 

 

Primer:

Ukoliko kompanija stupi u likvidaciju 15. januara 2016. godine, ona će u potpunosti platiti poreznu dozvolu za 2015. godinu, ali će platiti samo alikvot za 2016. godinu.

 

 

NOVO - otkazivanje kompanije bez likvidacije

 

Društvo koje je neprofitabilno (nema sredstava - u trezoru, na bankovnim računima, nema materijalnih ili nematerijalnih sredstava), može zatražiti otkaz ex offo.

 

Prednost - Vi ne plaćate poreznu dozvolu tokom cele godine u kojoj se prijavljujete za otkazivanje kompanije. Dakle, ukoliko idete u likvidaciju 2016. godine, uopšte ne plaćate poreznu dozvolu za 2016. godinu.

 

Da bi ste razmotrili ovu mogućnost,molimo kontaktirajte nas.

Cena ove usluge je 399 EUR + 99,50 EUR

Od A po Z

sluzba

Predložićemo vam najbolje rešenje za likvidaciju vaše kompanije.

 

Likvidacija obuhvata sledeće korake:

 

 • priprema računovodstva za likvidaciju
 • vanredni finansijski izvještaj
 • podnošenje prijedloga za Privredni registar i stvarno brisanje
 • poreske prijave u Poreskoj upravi
 • oglašenje u Kancelariji za trgovinsko licenciranje
 • pravna obaveštenja u Privrednom Biltenu

Proces

1
Traženje dokumenata

Na početku naše saradnje, potreban nam je  status likvidirane kompanije.


2
Pregled stanja kompanije

Stanje kompanije se procenjuje na osnovu računovodstva.  Odlučujući faktori pri izradi rešenja za okončanje vašeg poslovanja su iznos obaveza i potraživanja kompanije, imovina kompanije, ekonomski rezultat, registracija PDV-a i tako dalje.


3
Prilagođeno rešenje

Rezultat ispitivanja statusa Vaše kompanije je određivanje, da li je preduzeće pogodno za prodaju, likvidaciju ili zahteva otvaranje stečajnog postupka. Pogodne za prodaju su kompanije koje su registrovane kao obveznici PDV-a, istovremeno imaju i pozitivan kapital, nisu produžene i nemaju obaveze. Druge kompanije imaju pravo na likvidaciju ili stečaj, u zavisnosti od njihovog ekonomskog statusa. 


4
Proces likvidacije

Mi imenujemo likvidatora, komuniciramo sa Poslovnim žurnalom i Komercijalnim registrom, pružamo pravne i računovodstvene dokumente. Registrujemo likvidaciju u Komercijalnom registru i Komercijalnom biltenu.Objavićemo likvidaciju u Poreskoj upravi, osiguravajućim društvima.Bavimo se likvidacijskim bilansom.


5
Brisanje iz Registra privrednih subjekata

Brisanjem iz Registra privrednih subjekata završava se proces likvidacije i život Vaše kompanije.Vaš posao je zakonski i potpuno prekinut na ovaj način.


6
Najave

Nakon završetka likvidacije, obezbedićemo obaveštenje u relevantnoj Poreskoj upravi.


Vrste usluga likvidacije

Ulazak u likvidaciju

 

Usluga obuhvata:

 

 • Izrada potrebne dokumentacije
 • Obezbedjene unosa promena u Poslovni registar
 • Plaćanje sudskih taksi
 • Poreske obaveze u Poreskoj upravi

Kompletna likvidacija

Usluga obuhvata:

 • Izradu potrebne dokumentacije
 • Pružanje promene u privrednim registru
 • Plaćanje sudskih taksi
 • Poreske obaveze u Poreskoj upravi
 • Objavljivanje likvidacije u Privrednom Biltenu
 • Izrada dokumentacije porebne nakon likvidacije
 • Obezbedjivanje saglasnosti poreskih administratora
 • Podnošenje prijedloga za brisanje preduzeća iz Trgovinskog registra 
 • Najave u Poreskoj upravi

Računovodstvene usluge

Usluga obuhvata"

 • Priprema finansijskih izvještaja i poreske prijave na dan koji prethodi stupanju u likvidaciju
 • Priprema finansijskih izvještaja i poreske prijave na dan likvidacije 

Zašto to prepustiti nama

Prilokom likvidacije društva nisu bitni samo postupci za Privredni registar.  Zapravo, oni čine samo trešnje na torti. Najvažnija je saradnja sa računovodstvenim i poreskim ekspertima, pošto je likvidacija uglavnom računovodstveni proces u kojem se imovina preduzeća likvidira i prenosi fizičkom licu / partneru. Iz ishoda likvidacionog salda zavisi iznos doprinosa društvu za osiguranje

Važno je da se posljednjoj poslovnoj aktivnosti daju iskusnim profesionalcima koji su zaduženi za postupak likvidacije koji je najprikladniji.

Zadovoljni klijenti
photophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophoto