Evropska kompanija (SE)

item image
Koliko to traje?1 mesec

item image
Koliko će to koštati?4500€
Zanima me

SE (Societas Europaea) ima oblik akcionarskog društva čija se poslovnost zasniva na pravu Evropske zajednice (kako bi se olakšalo slobodno kretanje kapitala unutar EU i ujednačili pravni standardi trgovačkih kompanija u EU).

Imam pitanje

Evropsko društvo posmatra se kao takozvani " transnacionalni evropski ekvivalent akcionarskog društva", koji se unosi u Privredni registar u državi njenog registriranog ureda. Slovačka je regulisana Zakonom br. 562/2004 Z.z. na Evropskom preduzeću, koja je stupila na snagu u septembru 2004. godine u vezi sa Komercijalnim kodeksom, Uredbom Savjeta (EC) 2157/2001 o Statutu Evropske Direktive o Kompaniji i Vijeću 2001/856 / ES.Status evropske kompanije u velikoj meri određuje zakon zemlje u kojoj se zasniva. Registrovan kapital SE (Evropska kompanija) je najmanje 120.000 EUR.

Ready made SE

sluzba
Uspostavljanje SE je relativno zahtjevan proces, jer je neophodno otkupiti kapital od 120 000 EUR, a formiranje je uslovljeno spajanjem 2 preduzeća.
 
Zbog toga je uobičajena praksa kupiti već osnovanu kompaniju, pod nazivom Ready made .
 
 
Naša kompanija će vam obezbediti prodaju takve kompanije sa punom uslugom kod prepisa kompanije, kao i profesionalne konsultacije pre prodaje.
 
 
Cena usluge uključuje:
 
  • sve takse povezane sa prenosom kompanije
  • stručna konsultacija
  • priprema dokumentacije
  • transkripcija u Privrednom registru
  • obaveštenja nadležnim organima
  • izdavanje PIB i ID PDV
  • komunikacija sa Trgovinskim i poreznim uredom
  • na zahtev možemo vam pružiti poresku reviziju kompanije koja se prodaje
  • U okviru ove usluge moguće je promeniti ime, sedište, nadzorni odbor, odbor, dodati poslovne objekte itd.

Trenutno imamao za prodaju sledeće kompanije:

NAIAS SE

Datum kreiranja: mart 2016
 
Evropska kompanija (SE) je transnacionalni oblik poslovanja, čija najveća prednost je mogućnost preseljenja u EU, što omogućava poresko i pravno optimiziranje
 
 
Kompanija ima 20 najbolje plasiranih poslova, kao što su maloprodaja i veleprodaja, brokerska kuća i drugo.
 
Nije obveznik PDV-a
 
 
Cena: 4 500 EUR
    

GELIDUS SE    

Dátum vzniku: marec 2016
 

 


Evropska kompanija (SE) je transnacionalni oblik poslovanja, čija najveća rednost je mogućnost preseljenja u EU, što omogućava poresko i pravno optimiziranje.
 
Kompanija ima 20 najbolje plasiranih poslova, kao što su maloprodaja i veleprodaja, brokerska kuća i drugo.
 
Nije obveznik PDV-a
 
Cena: 4 500 EUR
Zadovoljni klijenti
photophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophoto