Agenda plata

Zanima me

Ostavite obračun plata na nas i posvetite se svom poslu. Naš tim će pratiti promjene u zakonodavstvu, održavati trenutni softver za zarade, ažurirati obračun zarada.

Profesionalna obrada zarada

sluzba

Registracija poslodavca za zavisne aktivnosti u poreskoj upravi, društvu za zdravstveno i socijalno osiguranje.

Obrada zarada na mesečnom nivou - platne kartice, nalog za plaćanje, izjave za osiguravajuća društva i porezna kancelarija.

Godišnje poravnanje sa porezom.

Prijava / odjava zaposlenog na početku / kraju zaposlenja.

Izdavanje potvrda za zaposlene na zahtev.

Radno-pravne konsultacije -  revizija i priprema ugovora o radu, dopune ugovora o radu, sporazumi, prestanak radnog odnosa.

Porez na dobit fizičkih lica.

Zadovoljni klijenti
photophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophoto