Služby

Osnivanje s.r.o.

SRO prilagodjena Vašim potrebama

Poslujete u roku od jednog meseca

Sve potrebne postupke ćemo obezbediti mi

Dovoljno je potvrditi Vaš potpis kod notara

Više informacija ovde

Promene u s.r.o.

Mogućnost da se promeni menadžer, partner, sedište, trgovačka dozvola, poslovno ime

Mi ćemo obezbediti transkript, prijavu poreskoj upravi

Pripremićemo PDV / PDV ID kartice

Dovoljan je potpis kod notara

Više informacija ovde

Prodaja kompanija

Kvartalni ili mesečni PDV obaveznici 

Potvrde o neovisnosti kompanija sa istorijom

Novoosnovane kompanije  samo za 449 EUR

Transkripcije i najave  uključene u ceni

Više informacija ovde

Likvidacija

Pogodno za preduzeća koje su u režimu spavanja

Što pre uđete u likvidaciju, to manje plaćate

Konsultacije u oblasti računovodstva i poreza

Od A do Z, sve do brisanja iz registra

Više informacija ovde

Organizaciona jedinica

Pogodna pravna forma za strane kompanije koje ulaze na Slovačko tržište

E-mail i poštanska komunikacija, fizičko prisustvo nije potrebno

Zastupanje pred slovačkim vlastima

Dodatne usluge kao što su virtuelne kancelarija, poreska registracija

Više informacija ovde

Udruženje gradjana

Priprema Statuta prema zahtevima klijenta

Predstavništvo u Ministarstvu unutrašnjih poslova Slovačke Republike

Registracija za PIB 

Registracija za primanje 2% od poreza (na zahtev)

Više informacija ovde

Stranci

Sredjivanje boravišnih dozvola

Adresa za registraciju

Sprovođenje u policiji za strance, kod zdravstvenih pregleda

Upis u privredni registar

Više informacija ovde

Virtualna kancelarija

Pogodno za inostrane ili nove preduzetnike

Aktuelni izveštaj o pošti na dan isporuke

Prosleđivanje poštanskih pošiljki prema zahtevima klijenta

Mogućnost registrovane kancelarije i za fizička lica

Više informacija ovde

Evropska kompanija SE

Ready made SE za prodaju

Poslujete u roku pd 30 dana

Nemorate imati 120 000 Eur za osnovni kapital

Potvrda integriteta plaćanja

Više informacija ovde

Računovodstvo

Profesionalno knjigovodjstvo

s.r.o, SZČO, SE, A.S., slobodno zanimanje

Tim stručnjaka

Pojedinačno odredjene cene

Više informacija ovde

Agenda plata

Obračun zarada- platne liste, plaćanje naloga

Izveštavnje, prijava / odjava zaposlenih

Pravna pomoć prilikom otvaranja i prestanka radnog odnosa

Savjetovanje za zarade - Idealna zarada naspram penzije

Više informacija ovde
Reference
photophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophoto