Cenovnik

Osnivanje s.r.o.

Osnivanje s.r.o. na slovačkom jeziku

649€
Osnivanje s.r.o. na slovačkom i engleskom jeziku
sa / bez inostranog učešća
790€

 

Stalni klijenti dobijaju popust od 10% na cenu naših usluga.

 
Zanima me
Promene u s.r.o.
Jedna promena u s.r.o.
 
290€
Više promena u  s.r.o.
 
390€
Potvrda pravnog statusa kompanije
(obezbedjenje potvrda u vezi neizmirenih obaveza za poreze, carine, osiguranje, odsustva u sudskim postupcima,da firma nije u stečaju, restrukturiranju)
60€
Višejezična dokumentacija
(Slovački / engleski, slovački / nemački)
+150€

Stalni klijenti dobijaju popust od 10% na cenu naših usluga.

 
Zanima me
Prodaja kompanija
Kompanija s.r.o. bez istorije - ready made nije obaveznik PDV-a  - SR 449€
Kompanija s.r.o. bez istorije - ready made mesečni PDV obaveznik - SR 2990€
Kompanija s.r.o. sa istorijom  - mesečni PDV obaveznik - SR 3490€
Kompanija s.r.o. sa istorijom - kvartalni PDV obaveznik  - SR 3990€
Kompanija s.r.o. bez istorije - ready made nije PDV obaveznik - ČR od 1290€
Kompaija s.r.o. bez istorije - ready made  PDV obaveznik - ČR od 6000€
Kompanija SE bez istorije - ready made nije PDV obaveznik - SR 4500€
Kompanija AS bez istorije - ready made nije PDV obaveznik - SR 2500€
Transkripcija kompanije
bez inostranog učešća na slovačkom jeziku
0€
Transkripcija kompanije
sa inostranim učešćem na slovačkom jeziku
100€
Transkripcija kompanije
sa inostranim učešćem u SJ / AJ ili SJ / NJ
200€
Zanima me
Likvidacija kompanije
Ulazak u likvidaciju u s.r.o. 199€
Kompletna likvidacija s.r.o. sa brisanjem 399€

Likvidacija v.o.s.

399€
Računovodstvene usluge za likvidaciju
provera stanja računovodstva, izrada vanrednih finansijskih izvještaja i izvještaja nakon likvidacije, podnošenje konačnog povratka poreza na dobit
 
od 199€
Odjava registracije za porez na dodatu vrednost - ID za PDV 35€
Brisanje organizacione jedinice 450€
Zanima me
Organizaciona jedinica
Osnivanje organizacione jedinice kompanije stranog lica 790€
Jedna promena u organizacionoj jedinici stranog lica 
predmeti poslovanja, sedište, poslovno ime
250€
Više promjena u organizacionoj jedinici stranog lica 
direktora, osnivača
350€
Brisanje organizacione jedinice 450€
Registracija za PDV 25€
Registracija za ID PDV 150€
Zanima me
Udruženje gradjana
Osnivanje udruženja gradjana
uključena je administrativna taksa  66€ u cenu
269€
Promena udruženja gradjana
imena, organa, statuta, ciljeva
150€
Registracija prijema 2% poreza na dobit
notarski zapis nije uključen u cenu 
150€
Registracija PIB 25€

 

 

Stalni klijenti dobijaju popust od 10% po ceni naše usluge.

 
Zanima me
Stranci
Boravišna dozvola za gradjane trećih država (van EU) - poslovanje
administrativna taksa nije uključena  - 232
990€
Privremeni boravak u svrhe poslovanja za državljane trećih zemalja (van EU) & adresa prebivališta & adresa kompanije
administrativna taksa nije uključena- 232

 

1990€ sro

1890€ živnosť - licenca za poslovanje

Boravišna dozvola za državljane trećih zemalja (van EU) - zaposlenje
administrativna taksa nije uključena - 165,50
990€
Boravišna dozvola za državljane trećih zemalja (van EU)  - spajanje porodice
administrativna taksa nije uključena  - 132,50
490€
Boraišna dozvola za državljane trećih zemalja (van EU) - studije
 
390€
Boravišna dozvole za državljane EU, Švajcarska,Norveška
administrativna taksa nije uključena, visina takse zavisi od svrhe boravka
390€
Obnavljanje privremenog boravka (van EU) - svrha poslovanje 590€
Obnavljanje privremenog boravka (van EU) - svrha zaposlenje 590€
Obnavljanje privremenog boravka (van EU) - svrha spajanje porodice 290€
Adresa za boravak stranaca
adresa služi isključivo u svrhu sticanja boravka stranaca za vreme 1,5 godine (u slučaju privremenog boravka u poslovne svrhe) i mora se platiti u potpunosti unapred. U okviru uslige je primanje i skeniranje e-pošte.
600€
Zdravstveni pregled
obezbedjenje i pratnja kod zdravstvenog pregleda
150€
Prijava za zdravstveno / socijalno osiguranje za gradjane EU
 
80€
Prijava za zdravstveno / socijalno osiguranje za državljane trećih zemalja (van EU)
 
135€
Pronalaženje pogodnog smještaja
1 dan obilazak 6 prethodno odabranih smještaja
150€
Seljenje individualno
Obezbedjivanje službenog prevoda, apostille
iznos za službeni prevod nije uključen
70€
Obnova vozačke dozvole
administrativna taksa nije uključena
115€

Usluge asistencije po potrebi - po satu

Brisanje kompanije stranog lica

35€

390€

Zanima me
Uspostavjenje i promene u licenci za trgovanje (živnosť)
Uspostavljenje licence za pslovanje
bez inostranog učešća
70€
Promjene u licenci za poslovanje
bez inostranog učešća
70€
Vezane i zanatske licence za poslovanje - 1 licenca
bez inostranog učešća
+7,5€

Poslovna licenca za gradjane izvan Slovačke je usluga u odjejku Stranci,jer je neophodno imati privremeni boravak i upis u Privredni registar.

Stalni klijenti dobijaju popust od 10% po ceni naše usluge.

 
Zanima me
Virtuelna kancelarija
Virtualna kncelarija za kompaniju
U okviru usluge je kontinuirano preuzimanje pošte, skeniranje dolazne pošte na dan prijema i skeniranje e-pošte - obavezujuće za najmanje godinu dana
55€
Doplata za prosledjivanje pošte 2x mesačno 15€
Adresa za boravišnu dozvolu
za strance koji se prijavljuju za boravak - najmanje za period od 3 godine
55€

 

Na zahtev, neotvaramo poštu samo prosledjujemo.

Zanima me
Računovodstvo
Kompanija nije PDV obaveznik - mjesešna naknada od 85€
Kompanija obaveznik PDV-a- mjesečna naknada od 150€
Poreska prijava na porez na dobit pravnog lica 250€
Poreska prijava na porez na dobit fizičkog lica 150€
Registracija poreza na dobit 25€
Registracija poreza na dodatu vrednost § 4 150€
Registracija poreza na dodatu vrednost § 7 150€
Registracija poreza na dodatu vrednost § 7a 150€
 
Zanima me

Zadovoljni klijenti
photophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophoto