Cenník

Založenie s.r.o.
Založenie s.r.o. v slovenskom jazyku
bez zahraničnej účasti
329€
Založenie s.r.o.
zahraničná účasť
790€
Mám záujem
Zmeny v s.r.o.
Jedna zmena v s.r.o.
(konateľa / sídla / osobných údajov, obch. mena, predmetu podnikania)
150€
Viac zmien v s.r.o.
(konateľa, sídla, osobných údajov, obch. mena, predmetu podnikania)
180€
Jedna zmena v s.r.o.
(spoločníka)
250€
Viac zmien v s.r.o.
(spoločníka + konateľa, sídla, osobných údajov, obch. mena, predmetu podnikania)
290€
Potvrdenie o právnom stave spoločnosti
(vyžiadanie potvrdení o nedoplatkoch na daniach, cle, poistnom, neúčasti v súdnom, zmenkovom, exekučnom konaní, že spol. nie je v konkurze, reštrukturalizácii)
60€
Viacjazyčná dokumentácia
(slovensko/anglická, slovensko/nemecká)
+150€

 

Stálym klientom je poskytnutá 10% zľava na cenu našej služby.

 
Mám záujem
Predaj spoločnosti
Spoločnosť s.r.o. bez histórie - ready made neplatca DPH - SR 449€
Spoločnost s.r.o. bez histórie - ready made mesačný platca DPH - SR 2990€
Spoločnost s.r.o. s históriou - mesačný platca DPH - SR 3490€
Spoločnost s.r.o. s históriou - kvartálny platca DPH - SR 3990€
Spoločnosť s.r.o. bez histórie - ready made neplatca DPH - ČR od 1290€
Spoločnosť s.r.o. bez histórie - ready made platca DPH - ČR od 6000€
Spoločnosť SE bez histórie - ready made neplatca DPH - SR 4500€
Spoločnosť AS bez histórie - ready made neplatca DPH - SR 2500€
Prepis spoločnosti
bez zahraničnej účasti v slovenskom jazyku
0€
Prepis spoločnosti
so zahraničnou účasťou v slovenskom jazyku
100€
Prepis spoločnosti
so zahraničnou účasťou v SJ / AJ alebo SJ / NJ
200€
Mám záujem
Likvidácia spoločnosti
Vstup do likvidácie v s.r.o. 199€
Kompletná likvidácia s.r.o. s výmazom 399€
Likvidácia v.o.s. 399€
Účtovné služby pri likvidácii
preverenie stavu účtovníctva, vypracovanie mimoriadnej a polikvidačnej účtovnej závierky, podanie posledného priznania na daň z príjmu
od 199€
Odregistrovanie na daň z pridanej hodnoty - IČ DPH 35€
Výmaz organizačnej zložky 450€
Mám záujem
Organizačná zložka
Zriadenie organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby 790€
Jedna zmena v organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby
predmetov podnikania, sídla, obchodného mena
250€
Viac zmien v organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby
vedúceho, zriaďovateľa
350€
Výmaz organizačnej zložky 450€
Registrácia na DIČ 25€
Registrácia na IČ DPH 150€
Mám záujem
Občianske združenie
Založenie občianskeho združenia
správny poplatok 66€ v cene
269€
Zmena v občianskom združení
názvu, orgánov, stanov, cieľov
150€
Registrácia na prijímanie 2% dane z príjmu
notárska zápisnica nie je v cene
150€
Registrácia DIČ 25€

 

Stálym klientom je poskytnutá 10% zľava na cenu našej služby.

 
Mám záujem
Cudzinci
Povolenie na pobyt pre občanov tretích krajín (mimo EU) - podnikanie
správny poplatok nie je v cene  - 232
1290€
Prechodný pobyt podnikanie pre občanov tretích krajín (mimo EU) & adresa pobytu & adresa sidla spolocnosti
správny poplatok nie je v cene  - 232

 

2440€ 

 

Povolenie na pobyt pre občanov tretích krajín (mimo EU) - zamestnanie
správny poplatok nie je v cene - 165,50
1290€
Povolenie na pobyt pre občanov tretích krajín (mimo EU) - zlúčenie rodiny
správny poplatok nie je v cene - 132,50
490€
Povolenie na pobyt pre občanov tretích krajín (mimo EU) - štúdium
 
390€
Povolenie na pobyt pre občanov EU, Švajčiarska, Nórska
správny poplatok nie je v cene, jeho výška závisí od účelu pobytu
390€
Obnovenie prechodného pobytu (mimo EU) - účel podnikanie 590€
Obnovenie prechodného pobytu (mimo EU) - účel zamestnanie 590€
Obnovenie prechodného pobytu (mimo EU) - účel zlúčenie rodiny 290€
Adresa pre pobyt cudzinca 
adresa slúži výlučne pre účel získania pobytu cudzinca, viazanosť je 1,5 roka (v prípade prechodného pobytu za účelom podnikania) a musí byť uhradená v plnej výške vopred. Vrámci služby je prijímanie a skenovanie pošty.
600€
Zdravotná prehliadka
zabezpečenie a sprevádzanie pri zdravotnej priehliadke
150€
Prihlásenie do zdravotnej / Sociálnej poisťovne pre občanov EU
 
80€
Prihlásenie do zdravotnej / Sociálnej poisťovne pre občanov tretích krajín (mimo EU)
 
135€
Zabezpečenie úradného prekladu, apostilu
suma za úradný preklad nie je v cene
70€
Prevydanie vodičského preukazu
správny poplatok nie je v cene
115€

Asistenčné služby podľa potreby - na hodinu

Výmaz podniku zahraničnej osoby

35€

390€

Mám záujem
Založenie a zmeny v živnosti
Založenie živnosti
bez zahraničnej účasti
70€
Zmeny v živnosti
bez zahraničnej účasti
70€
Viazané a remeselné živnosti - 1 živnosť
bez zahraničnej účasti
+7,5€

Živnosť pre občanov mimo Slovenska sú služby v sekcii cudzinci, nakoľko je nutné mať udelený prechodný pobyt a zápis do Obchodného registra.

Stálym klientom je poskytnutá 10% zľava na cenu našej služby.

 
Mám záujem
Virtuálne sídlo
Virtuálne sídlo pre spoločnosť
vrámci služby je nepretržité preberanie pošty, skenovanie prijatej pošty v deň prijatia a zaslanie skenu emailom - viazanosť minimálne na 1 rok
55€
Doplatok za preposielanie pošty 2x mesačne 15€
Adresa pre povolenie na pobyt
pre cudzincov žiadajúcich o pobyt - viazanosť minimálne na 3 roky
55€

 

Na vyžiadanie poštu neotvárame , iba preposielame.

Mám záujem
Účtovníctvo

Spoločnosť s.r.o.

Účtovná položka – 1 EUR (t.j. zaúčtovanie 1 účtovného dokladu, napr. prijatá FA, vydaná FA, prijatá platba, blok PHM, atď.)

Minimálny mesačný paušál  – neplatca DPH – 85 EUR

Minimálny mesačný paušál min.  – platca DPH – 150 EUR

Daňové priznanie – daň z príjmov & účtovná závierka – 250 EUR.

Daňové priznanie - daň z motorových vozidiel – 35 EUR

Daňové priznanie – DPH – 25 EUR

Živnostník – SR

Účtovná položka – 1 EUR

Minimálny mesačný paušál  – 35 EUR

Daňové priznanie – daň z príjmu – 100 EUR

Daňové priznanie - daň z motorových vozidiel – 35 EUR

Daňové priznanie – DPH – 25 EUR

Živnostník – podnik zahraničnej osoby

Účtovná položka – 1 EUR

Minimálny mesačný paušál  – od 35 EUR

Daňové priznanie – daň z príjmov & účtovná závierka – 350 EUR.

Daňové priznanie - daň z motorových vozidiel – 35 EUR

Daňové priznanie – DPH – 25 EUR

Mzdy

1 zamestnanec – 10 EUR / mesačne

Ročné zúčtovanie dane – 1 zamestnanec – 10 EUR

Ostatné služby

Administratívne služby – 35 EUR

Služby hlavného účtovníka – 50 EUR

Služby daňového poradcu – 50 EUR

Kniha jázd a cestovné náhrady – 15 EUR auto / mesiac

Registrácia na DPH - §4 – 150 EUR

Registrácia na DPH - §7 – 75 EUR

Mám záujem

Spokojní klienti
photophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophoto